ReadyPlanet.com


กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


ติดต่อกลับ article

 
สำนักงานโครงการ :  อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ 
   เลขที่  252 / 94  ชั้น  17 TOWER B  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง 
    เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-693-3974  โทรสาร 02-275-7357
  
   
กรมทางหลวงชนบท :  สำนักสำรวจและออกแบบ
    เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
   กลุ่มออกแบบโครงสร้าง  โทร.02-551-5424
  
   
สำนักงานที่ปรึกษา :  อาคารสาธรธานี
   เลขที่ 90/18-20 ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
   โทร. 02-636-7510 ต่อ 346 คุณวินิจ (ผู้จัดการโครงการ)
  


 

 

 


 


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อ :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
หัวข้อ :  *
รายละเอียด :  *ติดต่อ