กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรสาคร)

            วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมแนะนำโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ) 

          โดยผู้แทนกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วย นายสุรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรพล ศรีเสาวชาติ ที่ปรึกษาโครงการ นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบ และบริษัทที่ปรึกษาร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ/องค์กรเอกชน พร้อมด้วยสื่อมวลชน ซึ่งได้สอบถามรายละเอียดแนวเส้นทางเชื่อม ทางแยกที่มีผลกระทบต่อราษฎรและชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวเส้นทางและการจราจรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่อไป

 

 

 

 

 
การประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 14 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 10 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 9 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 8 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 11 - 20)
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 - 10)
กำหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/3 พื้นที่บางขุนเทียน
ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
เรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
เชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่้ 1
ขอเรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 4 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรปราการ)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 article