กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 1 กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
โรงแรมพาร์ค วิลเลจ กรุงเทพมหานคร

นางสาวสุนทรีย์ สุนทรมนูกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โดยมี นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้างสำนักสำรวจและออกแบบ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ  และถนนเชื่อมต่อ) โดยผู้แทนกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วย 

นายโอฬาร เวียงวีระ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้แทนกรม และบริษัทที่ปรึกษาร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมด้วยสื่อมวลชน โดยได้มีข้อซักถามและเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ อาทิ จุดขึ้น-ลงโครงการของชุมชนบริเวณชายทะเล รูปแบบตอม่อสะพาน การให้เวลากับการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าก่อสร้างระหว่างพื้นที่บนบกกับพื้นที่ในทะเล การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใต้สะพาน มลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ปัญหาการจราจรติดขัด ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 14 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 10 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 9 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 8 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 11 - 20)
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 - 10)
กำหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/3 พื้นที่บางขุนเทียน
ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
เรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
เชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่้ 1
ขอเรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 4 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรปราการ)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรสาคร)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 article