กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


เรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)

ด้วยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ดำเนินการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ)

เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบ 2 ) กำหนดการมีดังนี้

  วันที่
 ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
สถานที่จัดประชุม
 

29 ต.ค. 58

ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ

ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

3 พ.ย. 58

ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ

ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

4 พ.ย. 58
 

ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

6 พ.ย. 58

 

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
การประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 14 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 10 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 9 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 8 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 11 - 20)
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 - 10)
กำหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/3 พื้นที่บางขุนเทียน
ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
เชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่้ 1
ขอเรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 4 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรปราการ)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรสาคร)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 article