กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


กำหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

 

ลำดับ วันที่ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด สถานที่จัดประชุม
1 22 ก.ค. 59
08.30-15.30 น.
ต.บางเมือง  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ
ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากน้ำ ชั้น 4 
อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ
2 26 ก.ค. 59
08.30-15.30 น.
ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
3 27 ก.ค. 59
08.30-15.30 น.
ต.เทพารักษ์  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม
โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลีฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ
4 28 ก.ค. 59
08.30-15.30 น.
ต.บางหญ้าแพรก  อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
หอประชุมรักชัย โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
5 29 ก.ค. 59
08.30-15.30 น.

ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัล เพลส 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

6 2 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.

ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัล เพลส 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

7

3 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.

ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

หอประชุมใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

8 4 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.

ต.ในคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

หอประชุมใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

9 5 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.

ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

หอประชุมใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

10 9 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.

ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

หอประชุมใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

11 15 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.

ต.พันท้ายนรสิงห์  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร

12 18 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.

ต.โคกขาม  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร

13 19 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้องประชุม 1 อาคาร 1 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
14 22 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.

ต.ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัล เพลส 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

15 23 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.
ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
16 24 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.
 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
17 25 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  ห้องประชุมศรีสุนันท์ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
18 29 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.
ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  หอประชุม โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
19 30 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.
 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขวัดศรีจันทร์ เทศบาลตำบลบางปู
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
20 31 ส.ค. 59
08.30-15.30 น.
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลีฟวิ่ง
จังหวัดสมุทรปราการ
  

ดาวน์โหลดประกาศและกำหนดการ ที่นี่

    

 
การประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 14 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 10 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 9 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 8 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 11 - 20)
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 - 10)
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/3 พื้นที่บางขุนเทียน
ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
เรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
เชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่้ 1
ขอเรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 4 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรปราการ)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรสาคร)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 article