ReadyPlanet.com


กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


พื้นที่ศึกษา

 

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ

 

 โครงการนี้เป็นการดำเนินงานสำรวจและออกแบบ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น โดยแบ่งพื้นที่ศึกษา ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1: เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน
              (รวมทางต่างระดับตัดผ่านแม่น้ำท่าจีน)


 

ช่วงที่ 2: เริ่มจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนถึงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา


 

ช่วงที่ 3: เริ่มจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนเทพารักษ์
               (รวมทางต่างระดับตัดผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา)

 

รายชื่อตำบลที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา

จังหวัด  อำเภอ  ตำบล
สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร

1.บางกระเจ้า
2.บางหญ้าแพรก
3.โคกขาม
4.พันท้ายนรสิงห์
5.บ้านบ่อ
6.ท่าจีน
7.ท่าฉลอม
8.โกรกกราก

 กรุงเทพมหานคร  บางขุนเทียน 9.ท่าข้าม
 สมุทรปราการ  พระสมุทรเจดีย์ 10.บ้านคลองสวน
11.นาเกลือ
12.แหลมฟ้าผ่า
13.ในคลองบางปลากด
   เมืองสมุทรปราการ

14.ท้ายบ้าน
15.ท้ายบ้านใหม่
16.แพรกษา
17.แพรกษาใหม่
18.บางเมือง
19.เทพารักษ์

  บางพลี 20.บางพลีใหญ่

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]